(*) Actievoorwaarden: Marchetta behoudt zich het recht de actie op elk moment stop te zetten. De actie is geldig voor iedere ondertekende studieopdracht voor 31/12/2022. Deze studieopdracht omvat het bouwen van een woning inclusief binnenafwerking. Het is niet mogelijk om het bedrag verbonden aan deze actie anders te investeren dan hier omschreven. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.

(**) Bedrag van de korting gebaseerd op een kadastraal inkomen van €1.350 met een 100% terugbetaling voor 5 jaar bij een E-peil van max.10.