(*) Actievoorwaarden: Marchetta behoudt zich het recht de actie op elke moment stop te zetten. De actie is geldig voor iedere ondertekende studieopdracht vanaf 10 augustus 2021 tot het einde van de actie. Deze studieopdracht omvat het bouwen van een woning inclusief binnenafwerking. Het is niet mogelijk om het bedrag verbonden aan deze actie anders te investeren dan hier omschreven. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties. Zijn inbegrepen in deze actie: het pakket hernieuwbare energie bestaande uit 10 pv-panelen.