Bekijk hier het wedstrijdreglement voor de Facebook-actie voor tickets voor de Vijverrun in Heusden-Zolder op 20 maart 2022.

Wedstrijdreglement facebookactie ‘win een gratis ticket voor de Vijverrun op 20/03/2022’ (8 maart 2022 t.e.m. 15 maart 2022)

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Marchetta, gevestigd op Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Marchetta, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van Marchetta zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Marchetta behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Marchetta.
 8. Deelnemers moeten in Belgie wonen.
 9. De winnaars ontvangen een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina met name een toegangsticket voor de Vijverrun op 20/03/2022. Er zijn 10 toegangstickets te winnen.
 10. Er kan slechts 1 ticket gewonnen worden per deelnemer.
 11. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de facebookpagina van Marchetta.
 12. De prijswinnaars worden gekozen op basis van zijn/haar foto op de wedstrijdpost. 1 verantwoordelijke van Marchetta kiest de origineelste foto.
 13. De wedstrijd op facebook loopt van 8 maart 2022 t.e.m. 15 maart 2022 (middernacht). Op 17 maart 2022 worden de winnaars bekend gemaakt.
 14. De winnaars worden per privé-bericht op Facebook verwittigd.
 15. Marchetta en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 16. Marchetta en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 17. Marchetta behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Marchetta de omstandigheden dit vereisen. Marchetta kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Marchetta.
 18. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Marchetta en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 19. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Marchetta om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.