Er bestaan tal van vooroordelen rond compact wonen. Dat compacte woningen kubussen zonder karakter zijn, dat grote ramen niet meer welkom zijn… Maar vooral dat compact gelijkstaat aan klein en beperkt in woonruimte. Wij tonen je aan de hand van 5 van onze eigen realisaties dat compact bouwen je allesbehalve beperkt in je vrijheid.

Wat is compact wonen dan wel?

Compact wonen heeft helemaal niets met de grootte van de woning te maken. Zo kan een riante villa perfect voldoen aan de voorwaarden van een compact gebouw.

Wat is wel van tel? Hoe meer hoekjes en kantjes de woning heeft, hoe meer buitenoppervlak waarlangs de warmte uit huis kan ontsnappen. In dat opzicht is de kubus de meest compacte bouwvorm die er bestaat.

Samengevat: een compacte woning beperkt het warmteverlies maximaal. Dat doet wonderen voor je S-peil… én voor je budget. Extra muuroppervlak betekent namelijk extra materialen en werkuren, dus ook hogere bouwkosten. 

 

Duurzaam bouwen is meer dan compact bouwen

Ons grote doel is niet om compact te bouwen. Wel om duurzame woningen te bouwen, volledig naar de wensen en het budget van onze klanten.

Compact bouwen is daar maar een onderdeeltje van. Minstens even belangrijk:

  • Hoe is de woning georiënteerd?
  • Op welke manier spelen de zon en schaduw in jouw voordeel of nadeel? En hoe speel je hierop in (bv. pv-panelen, zonwering, oversteken…)?
  • Hoe goed is de woning geïsoleerd?
Compact wonen heeft helemaal niets met de grootte van de woning te maken. Zo kan een riante villa perfect voldoen aan de voorwaarden van een compact gebouw.

Ons bouwteam zoekt naar het perfecte evenwicht

Elk ontwerp vertrekt vanaf een wit blad: eens we jouw budget kennen, begeleiden we je stap per stap naar een duurzame woning, volledig naar jouw smaak. In nauw overleg met de architect – de technische expert – en de bouwadviseur – de bewaker van je budget – gaan we op zoek naar het ideale evenwicht en leggen we de basis voor een ijzersterke samenwerking.

 

Zo kan compact wonen eruitzien

Compact wonen is allesbehalve klein en saai. Maar oordeel vooral zelf. Talloze mooie voorbeelden bruisen vandaag al van het leven. Ter inspiratie tonen we je alvast vijf woningtypes die het compact-label in alle vrijheid dragen.

Kennismaking op afspraak, voorontwerp op maat

Kriebelt het om je eigen woning te bouwen? Zonder budgetzorgen en zelfs beter dan de hedendaagse normen? Wij werken met plezier een gedetailleerd voorontwerp op maat uit. Hoe kunnen onze familiebouwers je een stap dichter brengen naar jouw plek van familiegeluk? Neem contact met ons op voor een eerste afspraak, wij regelen de rest!